Welkom bij De Nieuwlande Groep

ADVISEURS VOOR INTEGRAAL MANAGEMENT

dienstverlening6Mensen maken de organisatie. Van hen wordt gevraagd voortdurend te anticiperen op wijzigende omstandigheden. De samenhang van processen vertalen naar effectief gedrag. Dat vraagt lef en elan. Vanuit integrale verantwoordelijkheid samenwerken aan synergie en optimaal rendement. Dát is de focus van onze advisering.

De Nieuwlande Groep ondersteunt organisaties die visie en slagkracht willen optimaliseren. Gezien alle ontwikkelingen is het nu zaak om niet vast te klampen aan het oude, maar te kijken naar de meest werkbare eenheid voor de toekomst. Nu is het natuurlijke moment daaraan op pragmatische wijze invulling te geven. Onze integrale benadering blijkt in de praktijk een versneller te zijn voor zowel het bedrijfseconomisch als menselijk rendement.

‘De juiste man / vrouw op de juiste plek’ is meer dan een adagium. Reëel zijn over wat wel en ook wat niet kan, om het beste uit jezelf, het team en de organisatie te halen. Mensen maken de organisatie! Realistisch en zonder oogkleppen op houden wij, met u, onze blik gericht op de toekomst. Wilt u uw ambities waarmaken, een gegronde reden om contact op te nemen met:

Anneke Haar
Directeur/DGA, De Nieuwlande Groep