Organisatieontwikkeling

Organisaties zien wij als een samenstelling van individuele en groepsprocessen. Het uiteindelijke rendement van een organisatie is een spiegel van de inzet van haar medewerkers. De ervaring leert dat een tevreden medewerker de belangrijkste bijdrage levert aan het feitelijke en maatschappelijke rendement van uw organisatie. In implementatietrajecten van verandering en ontwikkeling werken we met ons O3-concept , daarmee wordt bedoeld ‘Organische Organisatie Ontwikkeling’. Onze inzet is gericht op het bijbrengen ven zelfmanagement en verantwoordelijkheidsbesef. We vinden het belangrijk dat medewerkers inzicht krijgen in hun eigen persoonskenmerken en een visie ontwikkelen op de eigen organisatie en ieders positie daarbinnen. Dit zal leiden tot daadkrachtig en toekomstgericht handelen.

Onze visie is dat ‘human influence’ en financiën synoniemen zijn als het gaat om processen binnen organisaties. Immers, mensen zijn letterlijk het belangrijkste kapitaalgoed. Persoonlijke- en organisatieontwikkeling gaan hand in hand. Elkaar effectief aanspreken op gedrag en attitude bepaalt of men de beoogde verandering echt wil.

De Nieuwlande Groep is bij uitstek in staat deze optimalisatie te faciliteren met een uitgebalanceerd stappenplan.