TTI Success Insights

dienstverlening1

‘Een giraf is ook maar een geit met een lange nek’. Je eigen gedragingen en drijfveren herkennen en erkennen levert inzichten op die je persoonlijke effectiviteit vergroten, waardoor je succesvol kunt opereren. Want ‘een persoon is meer dan een geit met een lange nek!’.

De Nieuwlande Groep heeft een waardevolle methode om de verbinding te leggen tussen mensen en organisaties. Met behulp van geavanceerde software worden persoonlijke kwaliteiten in kaart gebracht. Dit leidt tot gedetailleerde persoonsprofielen die inzichten geven in o.a. houding en gedrag, normen en waarden, wijze van communiceren, motivatie, sterke kanten en ontwikkelingspunten, gewenste werkomgeving, (top)talenten en valkuilen. Deze profielen kunnen ook worden ingezet voor een sterkte/zwakteanalyse van het team.

De echte toegevoegde waarde van de profielen blijkt uit een persoonlijk gesprek met een van onze gecertificeerde adviseurs. De inzichten leiden vaak tot concrete acties, bijvoorbeeld het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Wat de uitkomsten ook zullen zijn, onze adviseurs zorgen voor de juiste begeleiding, advisering en ondersteuning.

Afhankelijk van uw vraag bieden wij vele mogelijkheden, onder meer het PSM-profiel (Persoonlijke Stijl en Motivatie), het Trimetrix Toptalentenprofiel, het meten van Emotionele Intelligentie. De kosten van de profielen variëren en zijn in ieder geval altijd inclusief software, rapportage en bespreking.

“Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of in het Engels: General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing. Deze Europese verordening beschermt het fundamentele recht op privacy voor elke ingezetene van de EU en heeft een grote impact op de manier waarop ondernemingen met hun klanten en leveranciers communiceren en de manier waarop ondernemingen hun processen en procedures inregelen. Deze nieuwe regeling biedt particuliere consumenten betere controle over het gebruik, de verwerking en de toepassing van hun persoonlijke gegevens. De Nieuwlande Groep verwelkomt in samenwerking met TTI Success Insights, de AVG en moedigt betrokkenen aan die hun rechten willen uitoefenen, dit te doen via gdpr.sisurvey.eu” 

Klik hier voor de handleiding