Teambuilding

Eén plus één is drie dat is de optelsom die vaak gebruikt wordt bij het bespreekbaar maken van teamontwikkeling. Iedereen versterkt elkaar en de optelsom is meer dan het geheel der delen. Was het maar waar.

Helaas leert de ervaring dat het lang niet altijd zo werkt. Wanneer plezier en motivatie ontbreken om met elkaar de remmende mechanismen te transformeren naar goede werkverhoudingen en resultaten, moet daaraan gerichte aandacht worden gegeven. Soms is één plus één eerder anderhalf of zelfs minder dan nul. Wanneer je als team echt effectief bent, dan vertaalt dat zich in rendement en uiteindelijk in een betere opbrengst voor iedereen.

Investeren in teamontwikkeling met behulp van ontwikkelingsprofielen blijkt een goede diepte-investering. Voor ieder teamlid zelf en voor het team. Door geobjectiveerd samen de sterkte-zwakte analyse van het team te bespreken en dit te koppelen aan de toekomstige organisatiedoelen en werkzaamheden van het team, ontstaat de gewenste synergie. Het creëren van die situatie vraagt om periodiek onderhoud. De gedeelde onderliggende waarden leiden dan tot plezierige samenwerking.