Persoonlijke effectiviteit

Je werk als uitdaging zien, optimaal functioneren, dat kan op bepaalde momenten weleens minder goed lukken. Want verandering is overal en het tijdsgewricht waarin we leven is heel dynamisch.

Giraffes staan ook wel bekend als stresskip, herken je dat? Ben je dan nog wel effectief? Door welke zaken laat je je wel en door welke laat je je niet beïnvloeden?
Soepeltjes mee veranderen is niet altijd eenvoudig. Soms lekt de energie weg en ontstaat stress. Dan is het tijd voor reflectie op de ontstane situatie, onder ogen durven zien wat hoort bij de omstandigheden, maar ook oog hebben voor je eigen aandeel! Effectief gedrag uit zich in aanpakken, oplossen en weer doorgaan. Het gaat daarbij om het vergroten van je vaardigheden op het gebied van zelfmanagement, effectief communiceren en assertiviteit.

De focus ligt op het (her)ontdekken en aangaan van persoonlijke uitdagingen. Wij houden niet alleen rekening met wat de organisatie nu vraagt, maar ook met de toekomstige randvoorwaarden. Het vergroten van persoonlijke effectiviteit vergt een hoge mate van commitment ten aanzien van het eindresultaat. Met alles erop en eraan. Reëel zijn over wat wel, maar ook wat niet mogelijk is.