Carrièreschouw

Werk levert een essentiële bijdrage aan persoonlijk, economisch en maatschappelijk geluk. In het verloop van ieders carrière zijn er momenten waarop daarbij wordt stil gestaan. Allerlei vragen komen boven, zoals:

  • Is mijn huidige functie, roluitoefening nog wel passend? Voor mezelf en voor de organisatie.
  • Kom ikzelf nog steeds tot mijn recht.
  • Ben ik succesvol en zijn er voldoende uitdagingen?
  • Pas ik bij de beoogde cultuur
  • Draag ik met bezieling bij aan de organisatiedoelen en….
  • Last but not least… doe ik mijn werk met plezier?

Redenen om een carrièreschouw te doen. “Halsreikend zie je meer”, is ons parool. Deze carrièreschouw is op gericht om inzicht te krijgen in de aspecten ‘wat wil ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat past bij mij’. Het is een ‘update’ van het carrièreverloop, gerelateerd aan, al dan niet heldere, ambitieuze toekomstplannen. Na een uitgebreide intake zetten wij geavanceerde ontwikkelingsprofielen in, die ondersteunend zijn voor het maken van keuzes. Voor een passend perspectief, gebaseerd op reële opties. Het gaat tegenwoordig steeds meer om de expertise die iemand meebrengt. Alles is erop gericht dat uzelf de regie heeft op uw toekomst.