Bedrijfseconomische advisering

“Een ondernemer steekt zijn kop niet in het zand en doet niet aan struisvogelpolitiek”. Vanuit dat gegeven doorgronden wij de “harde” kant van uw bedrijfsvoering. Op basis van een uitgebreide soms indringende kennismaking en het analyseren van relevante achtergrondinformatie, zoals jaarstukken, regelgeving, bedrijfsstructuur etc. worden de vervolgstappen voor de integrale aanpak afgesproken.

Het gaat altijd om ‘wat moet er gebeuren’ en ‘onder welke tijdsdruk’. Wat is feitelijk de “ist”-situatie en wat is de impact van de wijzigende omstandigheden voor de “soll”-situatie. Welke doorstart is nodig?

Hoe de strategische en tactische vertaalslag door de bestuurder/directeur en het managementteam kan worden opgevat, blijkt in de praktijk (praktische ondersteuning geboden) lastiger dan verwacht. Bij de implementatie van de uitkomsten wordt ondersteuning geboden. Bijvoorbeeld door het op orde brengen van uw financiële bedrijfsvoering, de gewenste organisatiestructuur, de herinrichting van de organisatie en alle maatregelen die daarbij horen.

Realistisch houden wij, met u, onze blik gericht op de toekomst. Wij opereren als echte ©werkers, professionals die U met raad en daad bijstaan. Integriteit en geheimhouding zijn verzekerd. Wilt u uw plannen waarmaken, een gegronde reden om eens contact op te nemen.